Natječaji

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario slijedeći broj bodova...

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, objavljenog stranicama burze rada, dana 24. svibnja 2022. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje Obavijest o rezultatima pisanog testiranja

gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  Natječaj za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Burza rada, dana 24. svibnja 2022. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova...

Na pisanom testiranju, održanom dana 1. lipnja 2022. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova...

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I - Natječaj - Asistent na projektu

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I - Natječaj- Voditelj projekta