Natječaji

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19. - u nastavku teksta: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu, Grada Vukovara raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - Natječaj za odgojitelja (m/ž)

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara...

Rravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar, Tihomir Hideg objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5

Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 14. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora i usluga Poslovno-inovacijskog centra ,,BIC Vukovar“, KLASA:011-01/19-01/14, URBROJ:2196/01-02-19-6, od 22. studenoga 2019. godine, Vukovarska gospodarska zona d.o.o. dana 29. travnja 2022. godine objavljuje Natječaj  za davanje u zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar)

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 4. i 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), članka

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ica informatike u predmetnoj nastavi po modelu „A“ na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu - 1 izvršitelj na nepuno (7 sati tjedno) - neodređeno vrijeme

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ica infromatike u razrednoj nastavi po modelu „A“ na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu - 1 izvršitelj na nepuno (19 sati tjedno) - neodređeno vrijeme

 Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 51. i članka 67. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01) i članka 7. Pravilnika o radu (KLASA:601-04/16-01/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05/01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 57. sjednici donijelo je Odluku (KLASA:601-02/22-05-3/09, URBROJ:2196-1-12-05-22-01) od 06. travnja 2022. godine o raspisivanju natječaja: