Natječaji

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja - vježbenik/viši referent za obrazovanje.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 (četiri) godine.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5

Natječaj za pomoćnika/icu u nastavi

Natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku

Natječaj za učitelja/icu edukatora-rehabilitatora

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, portir na neodređeno vrijeme u Grad Vukovar, Upravni odjel za opće poslove, objavljuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova

Na temelju članka 19. Stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 12/19),
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu vježbenika/ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši referent za obrazovanje, u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 14/2022, dana 02. veljače 2022. godine, na službenoj web stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, portir , u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za opće poslove, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 11/2022., dana 26. siječnja 2022. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja...

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11,04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, portir u Upravnom odjelu za opće poslove, u Gradu Vukovaru, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 11/2022, dana 26. siječnja 2022. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) - portir