Natječaji

Na inicijativu Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara, a po iskazanom interesu i dodatnim upitima o prodaji, Grad Vukovar Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu raspisuje Natječaj za prodaju Turističkog vlaka.

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu raspisuje natječaj za radno mjesto.

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda.

Jedan izvršitelj za rad na neodređeno radno vrijeme.

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 16-23/02 od 20.04.2023. godine, raspisuje Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

- jedan izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od pet (5) godina

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo objavljuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova za radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata...

OŠ NIKOLE ANDRIĆA, natječaj spremač/ica

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 59/2023, dana 02. lipnja 2023. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, raspisuje  Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

OŠ JOSIPA MATOŠA: Natječaj za popunu radnog mjesta: Stručni suradnik knjižničar