U sklopu radionice "Opreza nikad dosta", održane u Gradskoj knjižnici Vukovar 18. siječnja 2024., proveden je niz kreativnih aktivnosti s ciljem educiranja djece i mladih o važnosti opreza pri radu, definirajući određena pravila i mjere zaštite.

Prva radionica u ovoj kalendarskoj godini predstavlja početak novog poglavlja unutar već ustaljenog ciklusa radionica koje organiziraju učenici i nastavnici Gimnazije Vukovar. Dosadašnje su radionice bile posvećene temama s jasnim ciljevima - poticanje svijesti o ekološkim izazovima, razvijanje vještina u STEM području, razvoj računalnog razmišljanja te promicanje odgovornog ponašanja prema okolišu. Nakon niza edukativnih iskustava koja su obogatila znanje djece i mladih o održivosti, programiranju i znanosti, ova radionica uvodi novu temu pod nazivom "Opreza nikad dosta". Radionicu su pripremili nastavnica kemije Antonija Milić, nastavnica informatike Sanja Pavlović Šijanović i nastavnik TZK, Davor Šijanović. Fokus radionice usmjeren je na naglašavanje važnosti opreza te implementaciju određenih pravila i mjera zaštite s ciljem osiguravanja sigurnog okruženja za rad mladih sudionika. Istovremeno, radionica donosi nova iskustva koja pridonose osobnom rastu polaznika, opskrbljujući ih znanjima i vještinama relevantnima za suvremeni društveni angažman.

Darko Mijatović, mag. med. lab. diag., polaznicima radionice, ukazao je na važnost pridržavanja strogih sigurnosnih mjera tijekom rada u laboratoriju i izvođenja kemijskih pokusa, naglasivši kako su temeljna sredstva za osobnu zaštitu, poput kuta, zaštitnih naočala i rukavica, neophodna pri manipulaciji kemikalijama i izvođenju pokusa. Pojasnio je i mjere prve pomoći koje treba primijeniti u slučaju eventualnih ozljeda. S obzirom na povećani rizik od određenih kemikalija, posebna pažnja posvećena je preciznom praćenju uputa navedenih na naljepnicama bočica. Naljepnice, obogaćene piktogramima opasnosti, pružaju ključne informacije i smjernice za sigurno rukovanje, s jasnim ciljem smanjenja potencijalnih rizika. Istražujući piktograme na sredstvima za čišćenje kupaonica i kuhinjskih uređaja, kao i na repelentima protiv komaraca i insekata, sudionici su dodatno spoznali važnost preciznog tumačenja simbola koji se pojavljuju na ambalaži kemikalija i proizvoda.

Polaznici su stekli i važna saznanja o sigurnosnim protokolima i postupcima za gašenje požara, prepoznajući opremu poput ispravnih aparata za gašenje požara, kutija s pijeskom i deka kao ključnih komponenti u osiguravanju sigurnog okoliša. Naglašena je važnost hitnog djelovanja, pozivanja vatrogasaca i hitne pomoći te isključivanje električne struje i zatvaranje plina. Ukazano im je na važnost korištenja odgovarajućih sredstava za gašenje, uključujući deku, pijesak, pjenastu prostirku ili vodu, prilagođeno vrsti požara. S obzirom na sveprisutnu upotrebu električnih i elektroničkih uređaja, polaznici su savladali sigurnosne postupke za slučaj da se uređaji, poput računala ili televizora, zapale. Prvi korak u takvim situacijama - odmah isključiti izvor električne energije, bilo putem isključivanja uređaja iz utičnice ili električnog prekidača. Za gašenje električnih požara koriste se aparati za gašenje požara s prahom a ukoliko nisu dostupni, uz pomoć deke ili prostirke potrebno je prekriti plamen i smanjili dotok kisika. Polaznici su osvijestili i postojanje aparata za gašenje požara smještenih neposredno prilikom ulaska u učionice te spoznali njihovu važnost, funkcionalnost i dostupnost u slučaju potrebe. Kroz praktičan rad s balonima, injekcijskim štrcaljkama, sodom bikarbonom, alkoholnim octom i deterdžentom za pranje posuđa, naučili su izraditi improvizirani aparat za gašenje požara dok su radeći s otopinom kalcijeva hidroksida (vapnene vode), demonstrirali kako dokazati prisutnost ugljikova dioksida.

Također, upoznati su i s važnim aspektima provođenja sigurnosnih mjera prilikom lemljenja, ključnog postupka u radu s elektroničkim komponentama, mikrokontrolerima i sličnim uređajima. Ova faza edukacije omogućila je razvoj osjećaja odgovornosti ali i podizanje svijesti o važnost sigurnosnih praksi prilikom manipulacije „toplim“ alatima. Prvi korak u osiguravanju sigurnosti prilikom lemljenja jest korištenje stabilne podloge koja može izdržati visoke temperature. Ova podloga sprječava oštećenje radne površine i dodatno osigurava stabilnost alata tijekom postupka. Polaznici su naučili pravilno postaviti lemilicu na stalak kako bi spriječili nekontrolirano kretanje alata i izbjegli moguće ozljede. Upućeni su u važnost korištenja zaštitnih naočala kako bi zaštitili svoje oči od potencijalnih prskanja ili iskrica koje se mogu pojaviti tijekom lemljenja. Kroz ovaj dio edukacije, naglašena je važnost nošenja odgovarajuće zaštitne opreme radi očuvanja zdravlja. Upoznati su i s mogućnošću korištenja toplinskih rukavica, posebno kada je potrebno rukovati većim projektima ili materijalima koji se brzo zagrijavaju. Ovakve rukavice pružaju dodatnu zaštitu od topline i smanjuju rizik od opeklina. Kroz edukaciju o ventilaciji, uvidjeli su i važnost osiguravanja dobre cirkulacije zraka tijekom lemljenja kako bi se uklonio dim koji nastaje prilikom postupka. Uz pridržavanje i osiguravanje sigurnosnih mjera, polaznici su stekli znanja koja im omogućuju siguran i odgovoran pristup lemljenju, čime su ostvareni preduvjeti za produktivan i siguran rad u području elektronike.

Radionica je pružila holistički pristup učenju, integrirajući teoriju s praktičnim vještinama i potičući polaznike na aktivno učenje koje ima šire područje primjene u stvarnom svijetu. Aktivno sudjelovanje polaznika rezultiralo je stjecanjem vrijednih znanja koja će ih opremiti za suvremeni društveni angažman koji uključuje odgovorno ponašanje i razvijenu svijest o sigurnosti.