Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) i Odluke o podjeli dječjih božićnih paketića u 2023. godini ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/23) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje 01. prosinca 2023. godine

 

JAVNI POZIV

o podjeli dječjih božićnih paketića u 2023. godini

 

I.

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi s područja grada Vukovara koja nisu korisnici dječjih vrtića Grada Vukovara za ostvarivanje prava na dječji božićni paketić u organizaciji Grada Vukovara.

II.

Roditelji/skrbnici iz članka I. ovog Javnog poziva dužni su podnijeti zahtjev (u privitku) za pravo na dječji božićni paketić Grada Vukovara.

Zahtjev se podnosi na standardiziranom obrascu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz ispunjeni standardizirani obrazac, priložiti sljedeće dokaze:

  • presliku osobne iskaznice djeteta

 ili

  • presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i rodni list za dijete.

Zahtjevi se podnose u razdoblju od 04. prosinca do 18. prosinca 2023. god.

III.

Pravo na dječji božićni paketić ostvaruju i:

  • Djeca u dječjim vrtićima Grada Vukovara
  • Učenici osnovnih škola Grada Vukovara od 1. do 8. razreda, sa prebivalištem u Vukovaru.

Za djecu/učenike iz ove točke Javnog poziva ne podnosi se zahtjev. Podjela dječjih božićnih paketića održati će se 22. prosinca 2023. godine na Trgu Republike Hrvatske, Vukovar, s početkom u 18.00 h uz prigodni program.

IV.

Za sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona: 032/456-503 ili osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-06/23-01/83
URBROJ: 2196-1-02-23-32

U Vukovaru,  01. prosinca 2023. godine

 

GRADONAČELNIK

    Ivan Penava

 

OBRAZAC PRIJAVE