Sukladno točki 3. Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Gradu Vukovaru za 2022./2023. god. objavljenom 20.06.2022. god., obavještavaju se sve fizičke osobe - građani sa područja Grada Vukovara da je sa danom 31.12.2023. god. Javni poziv zatvoren.