Pozivi

JAVNI  POZIV za prijavu učenika na dječje ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj u 2023. godini

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

Objavljuje se javni poziv za davanje u zakup javne površine s postavljenim pokretnim ugostiteljskim kućicama u vlasništvu Grada Vukovara, na adresi Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar.

Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene slijedeće nerazvrstane ceste...

Javni poziv za zakup - BIC - 2 poslovna prostora (PP 5 i PP 21) PC i CIP - 21.04.2023.

Pozivaju se poljoprivrednici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2023. godini. Javni poziv sadrži 12 mjera kojima se sufinancira od 50% do 70% prihvatljivih troškova povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda. Najveći iznos koji korisnik može ostvariti iznosi 6.600,00 EUR (50.000,00 kuna), a minimalan iznos prihvatljivih troškova potpore ne može biti manji od 130,00 EUR (1.000,00 kuna).

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), mjera 2. Širenje na nova tržišta.

Javni poziv za zakup poslovnog prostora - BIC Vukovar, Centar inovativnog poduzetništv - PP 21

JAVNI POZIV za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Javni poziv za zakup poslovnog prostora - BIC Vukovar, Poduzetnički inkubator - Lokal br. 6