PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s Gimnazijom Vukovar u subotu 15. svibnja 2021. organizirao je volontersku akciju izrade učionice na otvorenom.

Učenici i volonteri su započeli fazu pripreme i bojanja paleta za izradu garniture i vertikalnog vrta te će u narednim danima sklopiti garnituru i posaditi bilje u vertikalni vrt.
Osim 12 školskih volontera akciji su se pridružili lokalni i međunarodni volonteri PRONI Centra. Ovom aktivnošću potaknuli smo mlade na aktivizam i stjecanje novih vještina.

Po završetku volonterske akcije održana je radionica s ciljem informiranja volontera o programu Europskih snaga solidarnosti i mogućnostima koje se nude mladima kroz međunarodno volontiranje te poticanja na uključivanje u ovaj program.
Radionicu su održali međunarodni volonteri Lorena Trupiano iz Italije i Ignasi Jimenez Fullana iz Španjolske koji borave i volontiraju u PRONI Centru upravo preko ovog programa.

Ove aktivnosti financiraju Grad Vukovar i Europska unija kroz program Europskih snaga solidarnosti.