Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo potpisao je danas u svom uredu ugovore o poslovnoj suradnji s Hrvatskim radio Vukovarom d.o.o, zastupanom po direktoru Janošu Keryu, Difuzijom d.o.o Radio Dunav, zastupanom po direktoru Branislavu Bijeliću i Rapsodijom d.o.o, kojeg zastupa direktor Srđan Tatić. Grad Vukovar time nastavlja poslovnu suradnju s lokalnim medijima na području prezentacije i promidžbe Grada Vukovara i tijekom ove godine, za što su u Proračunu grada Vukovara za 2013. godinu planirana određena sredstva. Tako će građanke i građani Vukovara, pa i puno šireg područja, putem navedenih radijskih postaja i u Vukovarskim novinama primati potrebne informacije i pratiti sva aktualna događanja u Gradu Vukovaru od zajedničkog interesa.

{gallery}2013/01/11/01{/gallery}