Vlada je na posljednjoj sjednici dala prethodnu suglasnost za prihvaćanje amandmana na tri zakona kojima se omogućuje otkup stanova na području Vukovara, kao i na svim područjima posebne državne skrbi, pod uvjetima pod kojima su nekad otkupljivani društveni stanovi.

Radi se o amandmanima na Zakon o statusu prognanika i izbjeglica, Zakon o obnovi i Zakon o područjima posebne državne skrbi, kojima se korisnicima stambenog zbrinjavanja omogućuje da nekretnine u koje su uselili otkupe po nižoj cijeni, pojasnio je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Grčić.

Sredstva koja će se prikupiti od otkupa idu jedinicama lokalne samouprave za unapređenje komunalne infrastrukture, dodao je Grčić.

Premijer Zoran Milanović naglasio je da se time rješava problem ljudi koji su godinama šikanirani u odnosu na ostale stanovnike Hrvatske.

U Vukovaru ljudi već godinama žive u pravnom vakuumu jer ukinuto je stanarsko pravo, a teritorij je bio okupiran, pa se nisu mogli otkupiti stanovi. Sada će stanovnici Borovog naselja, pripadnici svih naroda, moći kupiti te stanove pod praktički istim uvjetima pod kojima su nekada otkupljivani društveni stanovi, rekao je Milanović.

Ocijenio je neshvatljivim što to pitanje nije već davno riješeno već se „ljude povlačilo za nos 15 godina", a država od toga nema nikakve koristi ni interesa.

Ne mogu shvatiti ni zašto to mi nismo riješili u prvih mjesec dana vlasti, ali eto sada to rješavamo, kazao je Milanović dodavši da je amandman predložio gradonačelnik Vukovara Željko Sabo – navodi Poslovni.hr/Hina u izvješću sa sjednice Vlade održane 18. travnja 2013. godine.

Gradonačelnik Željko Sabo kratko je prokomentirao: - Bivša Vlada Republike Hrvatske je u lipnju 2011. godine donijela Zakon o područjima od posebne državne skrbi u kojem čl. 96 stavlja u neravnopravan položaj korisnike stanova koji do tada nisu otkupili stanove u odnosu na one koji su to pravo do tada iskoristili. Mojim amandmanom to je sada ispravljeno i Hrvatski sabor će ga zasigurno na današnoj (19.04. 2013.) sjednici isti prihvatiti.

.