pic tn 01U očekivanju ekstremno velikog vodnog vala i vodostaja Dunava kod Vukovara kao i s ciljem poduzimanja svih neophodnih mjera pripreme za obranu od poplave pozivam sve radno sposobne građane Vukovara kao i članove udruga koji se žele dragovoljno staviti na raspolaganje timu Hrvatskih voda i Stožeru zaštite i spašavanja Grada Vukovara da se mogu prijaviti s podatcima u gradsku upravu Vukovar osobno (uredi br. 13 i br. 17) ili na brojeve telefona: 456 542, 456-526 ili mobilni 098 346 025.