Na području grada Vukovara je učinjeno sve što se može u obrani od vodnog vala Dunavom koji će prolaziti tijekom subote – naglasak je sa današnjeg sastanka Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Vukovara. U pripremi za obranu od poplave u Vukovaru je proteklih sedam dana u zečje nasipe ugrađeno 75.000 vreća s pijeskom, još 25.000 je u pričuvi, postavljeno je 1,5 km boks barijera i 210 metara tzv. vodenih barijera.

Danas u 10 sati u Vukovaru je izmjeren vodostaj od 693 centimetara, vrh vodnog vala kreće se brzinom od 60 kilometara na sat, a i dalje se procjenjuje da vodostaj u Vukovaru neće prijeći onaj iz 2006. godine, kada je izmjereno 719 cm.

"U Vukovaru je sve spremno za prihvat vrha vodnog vala koji se očekuje u subotu", istaknuo je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo te dodao da su nakon jučerašnjeg proglašenja izvanrednog stanja sve službe u gradu danonoćno dežurne, pojačane su i policijske ophodnje, a i vatrogasci su digli rezervne postrojbe koje 24 sata obilaze mjesta potencijalne ugroze.

Direktorica Vodovoda grada Vukovara Milica Zebec naglasila je da nema razloga zabrinutosti kada je riječ o vodi za piće iz vodovodnog sustava koja je zdravstveno potpuno ispravna.

{gallery}2013/06/13/03{/gallery}