Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je danas poplavom ugrožena područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Nakon branjenog područja Batine predsjednik Josipović stigao je u Pakračku ulicu na vukovarskom Budžaku, gdje su ga dočekali ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, gradonačelnik Vukovara Željko Sabo i direktor Hrvatskih voda za sliv Donje Drave i Dunava Siniša Kukić u čijoj pratnji je zatim detaljno upoznat sa stanjem obrane pred vodenim valom u Luci Vukovar, na Otoku sportova te uz rijeku Vuku u centru Vukovara.

-Situacija je ozbiljna i u toj ozbiljnosti posebno mi je drago da su svi segmenti obrane od poplava radili kvalitetno i sinkronizirano. Moram pohvaliti sve strukture, počevši od civilnih, građana, vojske, Hrvatskih voda i drugih na učinjenome – rekao je Josipović uvjerivši se u stanje obrane od poplave u Vukovaru.

Vodostaj Dunava narastao je dodatnih 23 centimetra i u 10 sati dosegnuo 716 centimetara. – Prema našim procjenama, očekujemo maksimalne vrijednosti do nekih 730 centimetara, što je ekstremno visok vodostaj, ali opet niži nego što se na početku očekivalo. Međutim, želim jasno upozoriti da nema nikakvog opuštanja – istaknuo je Siniša Kukić, direktor Hrvatskih voda za sliv donje Drave i Dunava.

O poduzetim mjerama u obrani od poplava uz Dunav govore i brojke Hrvatskih voda o poduzetim radnjama. Prema tim podacima, napunjeno je 353.700 vreća s pijeskom, od kojih je njih 312.000 ugrađeno u zečje nasipe. Neiskorištene napunjene vreće čuvaju se za potrebe pričuve, ako zatrebaju. Postavljeno je i 2000 metara boks-barijera i 260 metara vodenih barijera. Angažirano je i 13 mobilnih vodenih crpki, brojna mehanizacija kao i tri helikoptera. Na poslovima obrane od poplava bilo je angažirano oko tisuću ljudi.

U jutarnjim satima redovito je zasjedao Stožer za zaštitu i spašavanje grada Vukovara sa kojega je odaslana jasna poruka - s obzirom na poduzete radnje na terenu i svu organizaciju građani mogu biti spokojni. Sve je pod kontrolom!

- S obzirom na neke glasove u javnosti želim izvijestiti građanstvo Vukovara da je pitka voda vukovarskog vodovoda zdravstveno ispravna i da se može koristiti nesmetano. Redovito se uzimaju uzorci i u pogonu i u mreži i nema nikakvih problema – poručio je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo i posebno upozorio na obazrivost stanovništva u situaciji kad ovih dana u gradu Vukovaru stotine posjetitelja dolaze vidjeti taj visoki vodostaj Dunava i njegovu silinu, jer s rijekom poput Dunava nikad se ne zna.

poplavni turizam. Mnoštvo ljudi s raznih strana dolaze kako bi vidjele Dunav u silnom izdanju i Očekuje se da će ovako visok vodostaj Dunava kod Vukovara potrajati 2-3 dana i nakon toga bi trebao početi opadati. Za nekih tjedan dana moćna rijeka bi se opet mogla vratiti u svoje korito.

{gallery}2013/06/14/03{/gallery}