Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate izbora 2013. godine za gradsko vijeće grada Vukovara, gradonačelnika grada Vukovara i zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

 

Rješenje-rezultat 2. kruga za gradonačelnika

Rezultati izbora za članove gradskog vijeća Grada Vukovara

Rezultati za izbor zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine