Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

Što se to dogodilo na današnji dan, 17. studenog u Vukovaru, samo jedan dan prije 18. studenog?

Radi istinitog i točnog informiranja javnosti, zahtjev za demantijem donosimo u cijelosti. 

Vukovarski vodotoranj otvorio svoja vrata za posjetitelje

Nakon Memorijalnoga groblja vijenci su položeni i na mjestima spomen-obilježja i centralnim križevima na grobljima na području grada Vukovara.

Gradonačelnik Grada Vukovara 27. listopada 2020. godine donosi sljedeću Odluku o radu od kuće na temelju čl. 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 123/17 i 98/19), članka 7. stavka 2. i 3. Zakona o radu “Narodne novine” broj: 93/14, 127/17 i 98/19), i članka 47. stavka 3. Statuta Grada Vukovara( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20 )

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava potpisao je Povelju o prijateljstvu i suradnji s gradonačelnikom Grada Krka Darijem Vasilićem.

Grad Vukovar nabavio je ukupno 3.174 maske za sve učenike i zaposlenike vukovarskih srednjih škola