Republika Hrvatska
Vukovarsko-srijemska županija
Grad Vukovar

Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za
područje Grada Vukovara

Vukovar, 25. ožujka 2019.

1. SADRŽAJ IZVJEŠĆA

NAZIV

STR.

1. Sadržaj

2

2. Uvod

3

3. Analiza prometa nekretnina na području Grada Vukovara

4

4. Ukupan promet nekretninama na području Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.

5

5. Kupoprodaja nekretnina

6

6. Analiza zaprimljenih procjembenih elaborata koji su razmatrani na sjednicama procjeniteljskog povjerenstva Grada Vukovara

17

7. Ukupan broj zahtjeva za izvatkom iz zbirke kupoprodajnih cijena prema vrsti nekretnine

18

8. Zaključak

19

2. UVOD

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN" br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina. U Gradu Vukovaru, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom zadužen je za pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške procjeniteljskom povjerenstvu i za obavljanje stručnih poslova vezanih uz provedbu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.
Temeljem navedenog, u nastavku slijedi Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Grada Vukovara, a podaci na temelju kojih je izrađeno Izvješće sadržani su u informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Od podnošenja zadnjeg izvješća proteklo je razdoblje od godine dana, odnosno posljednje izvješće izrađeno je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
Naselja i mjesta koja su obuhvaćena ovim Izvješćem, a koja pripadaju Gradu Vukovaru su; Sotin, Lipovača, Borovo Naselje i Vukovar.

3. ANALIZA PROMETA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA

Korišteni su podaci o prometu nekretnina na području Grada Vukovara evidentirani u sustavu eNekretnine.
Podaci su uneseni u sustav tijekom 2018. godine od strane Porezne uprave temeljem dostavljenih ugovora o transakcijama.
Vrste nekretnina za koje je napravljena analiza u Izvješću
• ST – stan/apartman
• OK – stambeni objekt (kuća)
• PZG – poslovne zgrade
• PP – poslovni prosto
• GZ – građevinsko zemljište
• PZ – poljoprivredno zemljište
• RN – različite nekretnine
• OS – ostalo
• G- garaža

4. UKUPAN PROMET NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.

VRSTA NEKRETNINE

KUPOPRODAJA

NAJAM

ZAKUP

PRAVO GRAĐENJA

PRAVO SLUŽNOSTI

U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (±%)

ST – stan/apartman

123

0

0

0

0

+ 13,89%

OK – stambena zgrada (kuća)

86

0

0

0

0

+ 258,33%

PZG – poslovne zgrade

2

0

0

0

0

+ 200%

PP – poslovni prostori

4

0

0

0

0

-20 %

G – garaža

2

0

0

0

0

-50 %

RN – različite nekretnine

25

0

0

0

0

-58%

OS – ostalo

16

0

0

0

0

+700%

GZ – građevinsko zemljište

10

0

0

0

0

-47,37%

PZ – poljoprivredno zemljište

68

0

0

0

0

+0.4%

5. KUPOPRODAJA NEKRETNINA

5.1. REKAPITULACIJA KUPOPRODAJE PO VRSTI NEKRETNINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.

VRSTA NEKRETNINE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (±%)

ST – stan/apartman

123

19.240.771,89

8.585

2.241,20

+ 13,89%

OK – stambena zgrada (kuća)

86

13.256.509,96

37.806,77

350,64

+ 258,33%

PZG – poslovne zgrade

2

518.176,15

4.925

105,21

+ 200%

PP – poslovni prostori

4

1.791.607,87

772,49

2.319,26

-20 %

G – garaža

2

11.000,00

34

323.53

-50 %

RN – različite nekretnine

24

3.283852,97

55.948,50

58,70

-58%

OS – ostalo

16

20.985,590,42

49340,00

425,33

+700%

GZ – građevinsko zemljište

10

38.120.326,92

698.935,00

54,54

-47,37%

PZ – poljoprivredno zemljište

68

3.261.349,11

694.731,50

4,69

+0.4 %

5.2. REKAPITULACIJA KUPOPRODAJE PO VRSTAMA NEKRETNINA, POVRŠINI I GRADU/OPĆINI/NASELJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.

5.2.1 ST – STAN/APARTMAN - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

UKUPNA VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

UKUPNA POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

123

19.240.771,89

8.585

2.241,20

5.2.2 ST – STAN/APARTMAN - KUPOPRODAJA PO POVRŠINI NEKRETNINE


POVRŠINA STANA/APARTMANA (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

od 15 m2 do 24 m2

2

150.396,83

46,55

 

od 25 m2 do 39 m2

11

1.140,681,40

345,01

 

od 40 m2 do 59 m2

63

8.411.697,61

3.080,23

 

od 60 m2 do 74 m2

28

4.972.967,06

1.817,45

 

od 75 m2 do 119 m2

16

3.451.198,78

1.345,02

 

površine veće od 120 m2

3

404.176,46

707

 

01.01.2018. – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.3 ST – STAN/APARTMAN - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/ OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

Vukovar

123

19.240.771,89

8.585

2.241,20

01.01.2018. - 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.4 OK – STAMBENA ZGRADA (KUĆA) - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

86

 13.256.509,96

37.806,77

350,64

 

5.2.5 OK – STAMBENA ZGRADA (KUĆA) - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

K.O. Borovo Naselje

          19

3.496.616,48

8.599,43

406,61

K.O. Vukovar

          63

9.561.456,53

22.631,34

422,49

K.O. Sotin

           4

198.436,95

6576

30,17

5.2.6 OK – STAMBENA ZGRADA (KUĆA) - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE


POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

do 150 m2

22

2.821.905,20

1.936,15

1.457,48

od 151 m2 do 200 m2

                  7

1.880.785,94

1.295,31

1.451,99

od 201 m2 do 250 m2

                  7

1.049.671,90

1.631,89

643,22

od 251 m2 do 600 m2

                  30

4.941.349,41

11.793,12

419,00

površine veće od 600 m2

                  20

2.555.978,95

27.157

94,12

01.01.2018. – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.7 RN – RAZLIČITE NEKRETNINE - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

24

3.283.852,97

55.948,50

58,69

5.2.8 RN – RAZLIČITE NEKRETNINE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

K.O. Vukovar

14

2.234.455,35

14.415,50

155

K.O. Borovo Naselje

           7

852.147,62

5.510,00

154,65

K.O. Bršadin

            0

0

0

0

K.O. Lipovača

            0

0

0

0

K.O. Sotin

            3

197.250,00

36.023,00

5,47

01.01.2018.– 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.9 RN – RAZLIČITE NEKRETNINE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE


POVRŠINA  (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

do 150 m2

2

261.000,00

244,50

1.067,48

od 151 m2 do 200 m2

                2

432.273,89

333,00

1.298,12

od 201 m2 do 250 m2

                1

74.500,00

210,00

354,76

od 251 m2 do 600 m2

                1

380.000,00

600,00

633,33

površine veće od 600 m2

                18

2.136.079,08

54.561,00

39,15

01.01.2018. – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.10 GZ – GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

10

38.120.326,92

698.935,00

54,54

5.2.11 GZ - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

K.O. Borovo Naselje

0

          0

         0

     0

K.O. Vukovar

          10

38.120.326,92

698.935,00

54,54

01.01.2018 – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.12 GZ – GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE


POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

do 150 m2

               1

      300.00

      2

150,00

od 151 m2 do 200 m2

             0   

        0

      0

  0

od 201 m2 do 250 m2

             0   

        0

      0

  0

od 251 m2 do 600 m2

             4  

   237.605,14

 1.648

144,18

površine veće od 600 m2

             5  

 37.882.421,78

697.285,00

54,32

01.01.2018. – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.13 PZ- POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

68

3.261.349,11

694.731,00

4,69

5.2.14 PZ – POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

K.O. Borovo Naselje

8

 203.782,08

 61.607,00

3,30

K.O. Sotin

          18

669.183,71

121.697,00

5,49

K.O. Lipovača

           5

137.743,50

39.995,50

3,44

K.O. Vukovar

           37

2.250.639,82

471.431,50

4,77

01.01.2018.– 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.15 PZ - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE


POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

do 150 m2

0

0

0

0

od 151 m2 do 200 m2

                0

           0                 

         0

     0

od 201 m2 do 250 m2

                0

           0

         0

     0

od 251 m2 do 600 m2

                0

           0

         0

     0

površine veće od 600 m2

                68

3.261.349,11

694.731,00

4,69

01.01.2018. – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.16 PP – POSLOVNI PROSTORI - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

4

1.791.607,87

772,49

2.319,26

5.2.17 PP – POSLOVNI PROSTORI - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

K.O. Borovo Naselje

0

            0

0

        0

K.O. Vukovar

           4

1.791.607,87

772,49

2.319,26

01.01.2018.– 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.18 PP – POSLOVNI PROSTORI - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE


POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

do 150 m2

   3

1.717.811,66

172,49

9.958,90

od 151 m2 do 200 m2

                  0

0

0

0

od 201 m2 do 250 m2

                  0

0

0

0

od 251 m2 do 600 m2

                  1

73.796,21

600.00

122,99

površine veće od 600 m2

                  0

0

0

0

01.01.2018. – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.19 G - GARAŽE - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

2

11.000,00

34,00

323,52

5.2.20 G – GARAŽE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

K.O. Vukovar

             2

11.000,00

     34,00

323,52

01.01.2017.– 31.12.2017.

 

 

 

 

5.2.21 G-GARAŽE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE


POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

do 150 m2

  2

11.000,00

34,00

323,52

od 151 m2 do 200 m2

                  0

0

0

0

od 201 m2 do 250 m2

                  0

0

0

0

od 251 m2 do 600 m2

                  0

0

0

0

površine veće od 600 m2

                  0

0

0

0

01.01.2018. – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.22 OS - OSTALO - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

16

20.985.590

49.340

425,32

5.2.23 OS – OSTALO - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

K.O. Borovo Naselje

0

           0

        0

    0

K.O. Vukovar

16

20.985.590

49.340

425,32

01.01.2018.– 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.24 OS - OSTALO - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE


POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

do 150 m2

    2

6.628.791,00

55,00

120.523,47

od 151 m2 do 200 m2

                  0

0

0

0

od 201 m2 do 250 m2

                  2

91.000,00

447,00

203,57

od 251 m2 do 600 m2

                  0

0

0

0

površine veće od 600 m2

           12

14.265.799,00

48838,00

292,10

01.01.2018.– 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.25 PZG – POSLOVNE ZGRADE - KUPOPRODAJA


UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

2

518.176,15

4.925

105,21

5.2.26 PZG-POSLOVNE ZGRADE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA


GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

K.O. Vukovar

             2

518.176,15

4.925

105,21

01.01.2018.– 31.12.2018.

 

 

 

 

5.2.27 PGZ – POSLOVNE ZGRADE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE


POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2)

KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

do 150 m2

   0

0

0

0

od 151 m2 do 200 m2

                  0

0

0

0

od 201 m2 do 250 m2

                  0

0

0

0

od 251 m2 do 600 m2

                  1

296.376,88

450,00

658,61

površine veće od 600 m2

                  1

221.799,27

4.475,00

49,56

01.01.2018. – 31.12.2018.

 

 

 

 

5.3. PROMJENA PROSJEČNIH KUPOPRODAJNIH CIJENA POJEDINIH NEKRETNINA U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE

5.3.1 KUPOPRODAJNE CIJENE STANOVA/APARTMANA


GODINA

KUPOPRODAJNA

CIJENA (kn/m2)

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± %)

2016.

3.588,00

-12%

2017.

2.750,77

-30%

              2018.                  

2.241,20

-18%

5.3.2 KUPOPRODAJNE CIJENE STAMBENIH ZGRADA (KUĆA)


GODINA

KUPOPRODAJNA

CIJENA (kn/m2)

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± %)

2016.

1.786,00

-20%

2017.

 754,23

-136%

              2018.

350,64

-53%

5.3.3 KUPOPRODAJNE CIJENE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE


GODINA

KUPOPRODAJNA

CIJENA (kn/m2)

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± %)

2016.

4,80

+37%

2017.

4,28

-12%

             2018.

4,69

+0,9%

5.3.4 KUPOPRODAJNE CIJENE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE


GODINA

KUPOPRODAJNA

CIJENA (kn/m2)

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± %)

2016.

141,00

+5,0%

2017.

218,40

+35%

2018.

54,54

-75%

5.3.5 KUPOPRODAJNE CIJENE POSLOVNI PROSTORI


GODINA

KUPOPRODAJNA

CIJENA (kn/m2)

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± %)

2016.

1.190.00

-142%

2017.

3.711,45

+68%

2018.

2.319,26

-37%

6. ANALIZA ZAPRIMLJENIH PROCJEMBENIH ELABORATA KOJI SU RAZMATRANI NA SJEDNICAMA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA GRADA VUKOVARA

6.1. UKUPAN BROJ PROCJEMBENIH ELABORATA KOJI SU RAZMATRANI U RAZDOBLJU OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.


UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH PROCJEMBENIH ELABORATA OD 01.01.2018 – 31.12.2018.  =

 

BROJ ELABORATA NA KOJE JE DANO POZITIVNO MIŠLJENJE

BROJ ELABORATA KOJI SU VRAĆENI NA ISPRAVAK ILI DOPUNU

BROJ ELABORATA POVUČENIH IZ PROCEDURE

4

0

0

6.2. BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA PREMA VRSTI NEKRETNINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.


VRSTA NEKRETNINE

UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA

BROJ ELABORATA NA KOJE JE DANO POZITIVNO MIŠLJENJE

BROJ ELABORATA VRAĆENIH NA ISPRAVAK ILI DOPUNU

BROJ ELABORATA POVUČENIH IZ PROCEDURE

PZG – poslovne zgrade

1

0

0

0

GZ – građevinsko zemljište

3

0

0

0

6.3. PROMJENA BROJA ZAPRIMLJENIH I RAZMATRANIH PROCJEMBENIH ELABORATA U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE

6.3.1 UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA


GODINA

UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± broj)

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± %)

2016.

0

0

0

2017.

5

+5

+100%

2018.

4

-1

-25%

6.3.2 UKUPAN BROJ ELABORATA NA KOJE JE DANO POZITIVNO MIŠLJENJE POVJERENSTVA


GODINA

UKUPAN BROJ ELABORATA NA KOJE JE DANO POZITIVNO MIŠLJENJE

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± broj)

PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

(± %)

2016.

0

0

0

2017.

0

0

0

2018.

5

+5

+100%

7. UKUPAN BROJ ZAHTJEVA ZA IZVATKOM IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA PREMA VRSTI NEKRETNINE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA


VRSTA NEKRETNINE

BROJ ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA

ST – stan/apartman

0

OK – stambena zgrada (kuća)

0

PZG – poslovne zgrade

1

GZ – građevinska zemljišta

16

GZP – gospodarske zgrade

0

UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA  =

17

8. ZAKLJUČAK

Na VII. sjednici Procjeniteljskog povjerenstava Grada Vukovara održanoj dana 28. ožujka 2018. godine razmatrano je te je dana suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Grada Vukovara.
Predmetno Izvješće utemeljeno je na podacima sadržanim u informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine za područje Grada Vukovara.
Iz rekapitulacije sklopljenih kupoprodajnih ugovora po vrsti nekretnine za razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvješćem vidljivo je blago povećanje ukupnog broja sklopljenih ugovora u 2018. godini, a rast prodaje u odnosu na 2017. godinu odnosi se na kupoprodaju stanova i obiteljskih kuća, dok je broj kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta na istoj razini kao i prethodne godine, međutim prodaja građevinskog zemljišta je u 2018. godini je pala za skoro 50% u odnosu na prethodnu godinu.
Temeljem navedenog, a sukladno provedenoj analizi prometa nekretninama na području Grada Vukovara vidljivo je da unatoč povećanoj prodaji obiteljskih kuća istima cijena znatno opada u odnosu na cijenu obiteljskih kuća prethodne godine.

Predsjednica procjeniteljskog povjerenstva
Vlasta Šibalić

 

UKUPNA KUPOPRODAJA

(broj kupopr.)

UKUPNA VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn)

UKUPNA POVRŠINA

(u m2)

kn/m2

123

19.240.771,89

8.585

2.241,20

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE