Na temelju članka 8., stavak 2., Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada" Vukovara br. 4/19.), sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine" br. 106/2018.) Povjerenstvo objavljuje:

Redni broj

Ime i prezime

 

Broj članova obitelji

 

I.grupa zanimanja u tijelima državne uprave iz područja sigurnosti građana i imovine – oružane snage i policija

 

1.

Josip Bodalec, Hrvatska vojska

1

2.

Danijel Novaković, Hrvatska vojska

5

3.

Stjepan Biber, Hrvatska vojska

2

4.

Dejan Dodiković, Hrvatska vojska

4

5.

Vedran Stjepanović, Hrvatska vojska

1

 

 

II. grupa, zdravstvena zanimanja

 

6.

Nizar Shoukry, VSS-doktor stomatologije

4

7.

Marija Vrebac, VSS- inž. molekularne biotehnologije

2

8.

Joud Kassab, VSS- magistra kemije

2

 

 

III. grupa zanimanja –ostala zanimanja

 

9.

Damir Moskalj, VSS- mag.inž. arhitekture

2

10.

Ines Škrbac, VSS- magistra psihologije

1

 

U Vukovaru, 12. srpnja 2019. godine

                                                                                              Predsjednica Povjerenstva

                                                                                              Ivana Mujkić, univ.spec.oec