Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava u gradskoj vijećnici Grada Vukovara svečano je uručio Ugovore o najmu i ključeve 6 stanova za korisnike kadrovskih stambenih jedinica na području grada Vukovara, čime je nastavljeno stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba.

Nakon svečanog uručenja uslijedio je obilazak stanova u novoizgrađenoj zgradi u Ulici Ive Tijardovića.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava istaknuo je kako je u ovoj lijepoj prigodi, nastavku dodjeljivanja kadrovskih stanova u gradu Vukovaru, izuzetno zadovoljstvo vidjeti da mladim obrazovanim ljudima jačamo kapacitete grada Vukovara. „Nakon dodjeljivanja stanova pripadnicima Hrvatske vojske, danas su s nama i drugi kadrovi potrebni gradu Vukovaru. Riječ je o mladim i stručnim ljudima čija životna usmjerenja čine naše potrebe, a ovim činom ostvarujemo naše namjere o kojima već dugo pričamo, stvaramo dobru osnovu za bolju budućnost našega grada, a sve to kroz iznimno dobru suradnju s Vladom Republike Hrvatske te Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje" istaknuo je Penava te pri tome čestitao svim budućnim korisnicima kadrovskih stanova.

Prema raspoloživim stambenim jedinicama 5 stanova dodijeljeno je pripadnicima Hrvatske vojske, 3 stana kadrovima zdravstvenih zanimanja (doktor stomatologije, inženjer molekularne biotehnologije i magistra kemije) 2 stana kadrovima ostalih zanimanja (magistar inženjer arhitekture i magistra psihologije).

U dodijeljenim stambenim jedinicama ukupno je zbrinuo 10 obitelji, koje zajedno broje 24 člana.
„Ukupno smo primili 55 prijava, od čega je bilo 13 nepotpunih prijava, a 8 ih je odbijeno jer nisu zadovoljili osnovne uvjete. Obzirom na kratak rok za dostavu zahtjeva,. Pri odabiru korisnika postupano je po Pravilniku, a svi podnositelji zahtjeva bodovali su se obzirom na struku, godine te opći doprinos društvu" istaknula je zamjenica gradonačelnika, Ivana Mujkić te dodala kako je Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području grada Vukovara odučilo je pozvati sve one koju su predali nepotpunu prijavu, da ju nadopune.

„Važno za napomenuti je i da smo imali situacije odbijanja stanova s opravdanim razlogom, primjerice, zbog neodgovarajuće kvadrature obzirom na broj članova obitelji. Naime, Njihove zahtjeve Povjerenstvo će ponovno razmatrati, a sve one koji su stan odbili zbog neopravdanih razloga, neće ponovno ući u razmatranje" napomenula je Mujkić.

Voditelj regionalnog ureda Vukovar, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Miroslav Kosanović čestitao je svim korisnicima na dobivenim stanovima i zahvalio Gradu Vukovaru na izvrsnoj suradnji. „Čast je vidjeti mlade obitelji koji će ostati živjeti u gradu Vukovaru, jer oni su upravo pokretač daljnjeg razvoja našega okruženja" zaključio je Kosanović.