Projekt pod nazivom Volonterski centar Vukovar kojeg u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave – Grad Vukovar i Općina Tompojevci te regionalnom samoupravom – Vukovarsko-srijemska županija, udrugom za mlade – Mirovna grupa mladih Dunav iz Vukovara te suradničkom organizacijom (Volonterski centar Osijek), institucijom (Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Vukovar) i obrazovnim ustanovama (4 srednje škole s područja grada Vukovara) provodi PRONI Centar, ima za cilj doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva kroz aktivno djelovanje lokalnog Volonterskog centra Vukovar na području Vukovarsko-srijemske županije.

U trajanju od godine dana, od 1.8.2016. do 31.7.2017. godine, kroz daljnje sustavno djelovanje lokalnog volonterskog centra i usmjerenost na opću populaciju građana, mlade i volontere te udruge, institucije i ustanove, a posebice obrazovne (organizatore volontiranja) kao izravne ciljane skupine, projektni tim (predstavnici partnerskih i suradnih organizacija) će se na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije kroz provedbu 6 grupa aktivnosti fokusirati na postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:

a) putem promotivnih i informativnih aktivnosti, prezentacija, promoviranja dobre prakse i Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te dodjelu godišnje volonterske nagrade na području grada Vukovara: podići svijest i informiranost građana, posebice mladih, te dionika s području Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije o važnosti i vrijednostima volontiranja, dobrobiti volonterskog rada te mogućnostima koje se pružaju volontiranjem; motivirati građane, a posebice mlade na aktivno sudjelovanje u društvo kroz vlastiti volonterski angažman te povećati broj volontera na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije; motivirati udruge i institucije (potencijalne organizatore volontiranja) na pokretanje volonterskih programa te povećati broj organizatora volontiranja na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije promovirati značaj i važnost Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem među dionicima u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja prakse vrednovanja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem, a u svrhu podizanja razine zapošljivosti, posebice mladih;

b) kroz provedbu obrazovnih aktivnosti – „Biti Volonter", „Uvod u menadžment volontera" i „Vrednovanje volontera": unaprijediti kvalitetu volontiranja i volonterskih programa kod organizatora volontiranja kroz osposobljavanje volontera, organizatora volontiranja i koordinatora volontera u području volonterstva, volonterskog menadžmenta i vrednovanja volontera u svrhu izdavanja Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem

c) kroz provedbu radionice samo-prezentiranja volontera: podići razinu kvalitete samo-prezentiranja volontera u svrhu lakšeg uključivanja u programe dugotrajnog volontiranja te lakšeg pristupa tržištu rada

d) kroz organizaciju i provedbu volonterskih akcija: potaknuti uključivanje građana, a posebice mladih i srednjoškolaca, na uključivanje u provedbu volonterskih programa i akcija u lokalnim zajednicama; potaknuti organizatore volontiranja na području Vukovarsko-srijemske županije na organiziranje volonterskih akcija za dobrobit lokalne zajednice

e) kroz razvoj školskog volontiranja: razviti školsko volontiranje kod učenika srednjih škola na području grada Vukovara

f) kroz redovitu razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada putem postojeće i razvijene baze podataka volontera i organizatora volontiranja te njezino redovito osvježavanje s unosima novih volontera i organizatora volontiranja: osigurati kontinuiranu razmjenu informacija između volontera i organizatora volontiranja na području grada Vukovara

Projekt Volonterski centar Vukovar financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.