{gallery}2016/11/24/01{/gallery} Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić u sklopu posjete Vukovaru posjetila je Udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići" te potpisala Ugovor o financiranju kojim Ministarstvo osigurava sredstva kako bi se omogućila kvalitetna i kontinuirana rehabilitacija djeci s poteškoćama u razvoju, a na taj način i šansa za uspješnim napretkom.

„Najugodnije iznenađenje su mi mladi, stručni radnici ovako rijetkih i deficitarnih zanimanja koji imaju odgovoran i težak posao. Namjera je bila ovim dolaskom ne samo deklaratorno podržati rad Udruge, nego se prije svega zahvaliti za sve što je do sada napravljeno", rekla je ministrica Murganić.

Namjera je da Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, s Udrugom, kao pružateljem usluga, sklopi ugovor o suradnji u kojem će biti sve usluge koje Vukovarski leptirići pružaju – tretmani, visokospecijalizirane terapije ugovorene cijene te prema broju izvršenih usluga, fakturirane prema Ministarstvu.

„Neophodno je pružati djeci s teškoćama u razvoju tretmane rane intervencije i rane rehabilitacije u njihovim domovima, kako roditelji na tretmane ne bi morali ići u veće sredine", istaknula je ministrica motiv potpisivanja ovako važnog Ugovora za vukovarsku, hvale vrijednu udrugu. „Drugi motiv je da mladi, visokoobrazovani ljudi imaju posao i da ostanu u gradu Vukovaru", naglasila je ministrica te poručila: „Ako je ovaj naš Ugovor doprinos tome onda smo zaista današnji susret s punim pravom organizirali i ostvarili zadane ciljeve", poručila je ministrica.

Potpisivanju Ugovora nazočio je i gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava.

 

Foto: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku