Obavještavamo udruge o raspisanom natječaju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova:

RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM.

Nadležno tijelo za provođenje natječaja je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Prihvatljivi prijavitelji mogu biti pravna osoba sa statusom udruge, saveza, zajednica, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga.
Prihvatljive aktivnosti:
1. pružanje usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom
2. pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika osobama s invaliditetom
3. pružanje usluge videćeg pratitelja

Za dodatne informacije posjetite sljedeću poveznicu:

http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312