Najmlađi kreativci sudjelovali su u programu Kredica 2 u sklopu projekta Vukovart –goes vertical!.

Polaznici završnih skupina dječjih vrtića grada Vukovara pod vodstvom uličnog umjetnika Filipa Mrvelja kredama su oslikali pločnik u Ulici J.J. Strossmayera.

„Vukovart –goes vertical! započeo je dječjim festivalom Kredica 2 upravo zato što se u ovaj projekt nastoji uključiti najmlađe naraštaje koji će odrastati u ovim bojama i pozitivnoj energiji", rekao je Mrvelj.

https://www.facebook.com/vukovar.art/videos/2132881120058662/UzpfSTE0ODA1NTM2MjU0OTUzODQ6MjAwMDkxNDY5MzQ1OTI3Mg/