Gradonačelnik Grada Vukovara i dr. sc. Drago Tukara, ravnatelj Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije potpisali su ugovora za financiranje i isporuku toplog obroka te financiranje redovitog rada u Pučkoj kuhinji Vukovar.
Odlična suradnja Grada Vukovara i Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije traje od 07. srpnja 2015. godine kada je s radom započela Pučka kuhinja u Vukovaru. Novi se ugovor odnosi na razdoblje od 01. lipnja 2018. do 31. svibnja 2023. godine, uz mogućnost daljnjeg produženja ugovora.
Grad Vukovar je u proračunu za 2018. god. osigurao sredstva u iznosu od 424.000,00 kn za rad Pučke kuhinje. Od navedenog iznosa za prehranu korisnika osigurano je 350.000,00 kn, a za zakupe prostora, ulaganje u prostor i opremu, režijske troškove i sl. osigurano je 74.000,00 kn.
„Financiranju se pridružila i tvrtka PEVEC d.d. koja također mjesečno za rad Pučke kuhinje donira 20.000 kn. Na taj način šaljemo iz grada Vukovara jednu lijepu poruku na tragu naše misije s kojom smo i kretali u ovaj projekt, a to je da niti jedan čovjek u našemu gradu, a ne daj Bože niti drugdje u Hrvatskoj, bude gladan, da nema mjesto na kojem može pojesti topli obrok. Nakon tri godine provođenja projekta mislim da sa sigurnošću mogu reći da smo u tome i uspjeli," istaknuo je gradonačelnik Penava.

Korisnika Pučke kuhinje koji su ostvarili pravo na prehranu u Gradu Vukovaru ima prosječno 50 mjesečno (26 samaca/10 obitelji) u 2017. god. te je za navedene korisnike podijeljeno 17.337 toplih obroka za što je utrošeno 312.066,00 kn. Ostali troškovi Grada Vukovara za navedeno pravo iznose 42.902,13 kn, a što sveukupno iznosi 354.968,13 kn u 2017. god.
Korisnika Pučke kuhinje koji su ostvarili pravo preko Caritasa u 2017. god. ima prosječno 31 mjesečno u 2017. god. o kojima obvezu financiranja preuzima Caritas temeljem njihovih utvrđenih kriterija.

Ravnatelj Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije dr. sc. Drago Tukara istaknuo je kako je smisao Caritasa pomaganje osobama u potrebi te čovjeka privoditi ljubavi Božjoj kroz svakodnevno posvećivanje.

„Naš cilj je s našim suradnicima čovjeku pomoći u njegovim životnim potrebama ma kakve one bile. Uz izražavanje radosti izražavam i nadu da će taj rad uvijek biti na korist onima koji su u najvećoj potrebi," rekao je ravnatelj Tukara.