Grad Vukovar i ove godine organizira besplatno ljetovanje za djecu vukovarskih škola od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovnih škola s područja grada Vukovara. Kako bi postupak prijave bio što transparentniji, Grad Vukovar objaviti će Javni poziv za ljetovanje djece na Velom Lošinju i na Čiovu za što su definirani kriteriji za djecu koja su zainteresirana za ljetovanje. Prije svega, prijave djece koja su već bila na ljetovanju u 2018. godini u organizaciji Grada Vukovara neće se uzeti u razmatranje. Isto tako vrednovat će se socijalni status, ocjene, vladanje djece te postignuti rezultati na školskim i izvanškolskim natjecanjima. Grad Vukovar osigurao je za ovu namjenu preko 100.000,00 kuna u Proračunu za 2018. godinu.
Besplatno ljetovanje započelo je krstarenjem Jadranom za 26 vukovarske djece i 2 voditelja/pratitelja u terminu od 16. do 23. lipnja 2018. godine, zahvaljujući brodarskoj tvrtci Katarina-line iz Opatije koja osmu godinu zaredom omogućava sedmodnevno krstarenje brodom Kneža raznim rutama. Na krstarenje Jadranom ove su godine otišla djeca koja su postigla zapažene rezultate na školskim i vanškolskim natjecanjima, a pritom su i odlični učenici, a na prijedlog osnovnih škola s područja grada Vukovara.
Nadalje, u suorganizaciji Grada Vukovara, a zahvaljujući dobroj suradnji i prijateljstvu braniteljskih udruga: Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara i braniteljskih udruga gradova Korčule i Kaštela te općina Vrsi i Lumbarda, na besplatno ljetovanje će otići 105 vukovarske djece i 13 voditelja/pratitelja i to kako slijedi:
- Lumbarda - od 18. do 25. lipnja 2018. godine za 23 djece i 3 voditelja/pratitelja
- Korčula - od 18. do 25. lipnja 2018. godine za 22 djece i 3 voditelja/pratitelja
- Vrsi - od 20. do 27. lipnja 2018. godine za 45 djece i 6 voditelja/pratitelja,
- Kaštela - od 15. do 22. kolovoza 2018. godine za 15 učenika Srednje Strukovne škole Vukovar i jednog voditelja/pratitelja.
Besplatno ljetovanje se nastavlja u Lječilištu Veli Lošinj, zahvaljujući višegodišnjoj suranji s Primorsko-goranskom županijom i Lječilištem Veli Lošinj te će ove godine otići 141 dijete i devet pratitelja u tri termina po 47 djece i to:
- od 07. do 14. srpnja 2018. godine,
- od 14. do 21. srpnja 2018. godine,
- od 21. do 28. srpnja 2018. godine.
Grad Vukovar je ove godine uspješno dogovorio besplatno ljetovanje s općinom Dugopolje za 40 vukovarske djece u terminu od 07. do 14. srpnja 2018. godine na otoku Čiovu.