VETERINARSKA STANICA VUKOVAR, d.o.o.
V U K O V A R
Služba za DDD
B. J. Jelačića 97
32000 Vukovar
ur.br. 02 / A – 19- 2018
U Vukovaru, 19 .lipanj 2018g. GRAD VUKOVAR

PREDMET: Program suzbijanja komaraca (3. adulticidni tretman sa zemlje) na području Grada Vukovara dana 20.i 21. lipnja 2018. godine.

Temeljem Ugovora klasa: 501-05/18-01/1, Ur.br. 2196/01-02-18-8 od 17. travnja 2018.godine o provodjenju suzbijanja komaraca na području grada Vukovara, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o..
Dana 20. i 21. 06. 2018g u vremenu od 19:00 do 23:00h
obavljati tretiranje komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara I to :
• 20. 06. 2018g. – Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište
• 21. 06. 2018g. - Lipovača, B. naselje, Lužac

Tretman će se obavljati sa zemlje, sa aparatima za toplo zamagljivanje - Swing fog SN 101.

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana sa zemlje
1. AMPLAT
- cipeermetrin 5%, tetrametrin 2,5%, piperonil butoksid 12,5%
- proizvođač I.N.D.I.A. Padova
- doza promjene ; 70-100ml/ha

2. Otapalo – MINERALNO ULJE,

Obavjestiti:
• Grad Vukovar
• Sanitarnu inspekciju
• Zavod za javno zdravstvo grada Vukovara
• Policija
• Hrvatski Radio Vukovar, Radio Dunav
• Pčelarske udruge ( Cornacum, Milena Gajić, Vukovar 91, Mali pčelar )

Tomislav Šota , dr.vet.med.

___________________________

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.