Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 23. listopada 2020. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2020./2021.


Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 07. srpnja 2021. godine isplaćena stipendija za mjesec LIPANJ 2021. godine, stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.