Nakon odobrenog EU projekta „raSTEM- Razvoj STEM-a u Vukovaru“ kroz koji je osigurano 2.701.797,26 kuna bespovratnih europskih sredstava, u Vukovar nastavljaju pristizati EU projekti usmjereni kreiranju novih STEM sadržaja.

Riječ je o projektu „Život u pokretu“ koji će na inovativan i interdisciplinaran način, kroz opremanje prirodoslovno-matematičkog i tehničkog kabineta, raznih višednevnih radionica, suradnjom odgojno-obrazovnih i visokoobrazovnih institucija s organizacijama civilnog društva krajnjim korisnicima učiniti područje STEM-a zanimljivijim.

Korisnik projekta je Europski dom Vukovar, a partneri na projektu su Grad Vukovar, Razvojna agencija Vukovar, Tehnička škola Nikole Tesle, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru te Osnovna škola Dragutina Tadijanovića.

Važnost projekta istaknuta je na konferenciji za medije, a izvršna direktorica Europskog doma Vukovar Dijana Antunović Lazić pojasnila je kako je riječ o projektu koji je u iznosu od 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda te u Vukovar donosi novih 2.769.177,79 kuna za stvaranje inovativnih STEM sadržaja namijenjenih djeci osnovnoškolskog uzrasta, mladima i općoj populaciji. „Želimo istaknuti kako ovo nije početak, nego nastavak suradnje svih partnera koji sudjeluju u ovom projektu kroz koji će se odviti i brojna putovanja u RH i EU, a koja su vezana za stručna usavršavanja i jačanje kapaciteta.“, dala je zaključiti Antunović Lazić.

Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Filip Sušac ovom prilikom istaknuo je činjenicu da je u Vukovar u razdoblju od 2 mjeseca povučeno ukupno 6 milijuna kuna za EU projekte usmjerene na razvoj STEM-a. „Grad Vukovar uvijek se veseli i podržava stvaranje novih sadržaja, posebice putem EU projekata. Izuzetno je pohvalno što je Razvojna agencija Vukovar, zajedno s partnerima prepoznala važnost razvoja STEM-a, shvatila buduće potrebe tržišta rada jer nam trendovi pokazuju kako će u vremenu koji je pred nama posla u području STEM-a biti sve više. Na ovaj način zajedno doprinosimo razvoju i rastu grada Vukovara, a povezujući dva projekta usmjerena na razvoj STEM-a u samom centru grada dobiti ćemo jedan kvalitetan STEM centar“, zaključio je zamjenik Sušac.

„Razvojna agencija prati sve natječaje i prepoznaje prilike te kontaktira one koji mogu biti zainteresirani za to. Suradnja svih partnera na projektu izuzetno je važna jer bez nje bi projekte bilo nemoguće realizirati. Kroz ovaj projekt stvaramo jednu cjelinu povezujući javni sektor, civilno društvo i sve razine obrazovanja.“, istaknula je direktorica Razvojne agencija Vukovar Vedrana Žilić.

Lidija Miletić, ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića zahvalila je Gradu Vukovaru, Razvojnoj agenciji Vukovar i Europskom domu Vukovar na ukazanom povjerenju. „Želim naglasiti da je ovo jedan mali korak ka tome da sve naše vukovarske škole postanu zelene, samoodržive škole te da kroz sredstva EU fondova uz ovakvu potporu svojim učiteljima osiguramo cjeloživotno učenje i usavršavanje vještina“, rekla je Miletić.

Ravnatelj Tehničke škole Nikole Tesle Đorđe Lukić rekao je da je ovo drugi projekt iz STEM područja u kojem škola sudjeluje na poziv Razvojne agencije Vukovar. „Mi smo još '2010. godine bili u pretprisutpnom fondu EU kada smo prvi u Vukovaru pokrenuli projekt iz ovog projekta te je kroz aktivnosti vezanih za projekt kroz školu prošlo 12 milijuna kuna“, rekao je Lukić te dodao kako je ovo osmo partnerstvo u kojem Tehnička škola Nikole Tesle sudjeluje u posljednjih godinu dana. „Ovakvim projektima pokazujemo da imamo ljudske kapacitete za provedbu STEM-a i mlade ljude koji izuzetno mogu predstavljati našu državu u ovom području“, zaključio je Lukić.

Dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička Željko Sudarić kazao je kako je u VEVU zaključno s ovim projektom uloženo oko 100 milijuna kuna, počevši od izgradnje Studentskog doma Leopold, projekta preseljenja Veleučilišta u zgradu Radničkog doma u Borovu naselju, EU projekt STEP UP te samostalna ulaganja u VR koji se na vukovarskom Veleučilištu već duže vrijeme provodi. „Kroz naš studij fizioterapije STEM provodimo već duži niz godina, a ovim projektom se pokazuje jedna velika obrazovna vertikala koja je potrebna gradu Vukovaru, koji je prepoznat visokog obrazovanja, a uz STEM područje će postati i centar stručnog obrazovanja“, naglasio je dekan Sudarić.