Dana  11. i 12. srpnja 2021. godine u vremenskom razdoblju od 20:30 do 23:00 sata obavljati će se tretiranje komaraca sa zemlje na području grada Vukovara, kako slijedi:

-11. srpnja 2021. godine -  centar grada, Adica, Borovo naselje, Lipovača, Lužac

-12. srpnja 2021. godine - Sotin, Mitnica, centar, Sajmište