Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 23. listopada 2020. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 07. rujna 2021. godine isplaćena stipendija za mjesec RUJAN 2021. godine, stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Napomena:
Svi učenici/studenti-stipendisti Grada Vukovara sukladno Ugovoru o stipendiranju za školsku/akademsku godinu 2020./2021. trebaju dostaviti potvrde o statusu u novoj školskoj/akademskoj godini 2021./2022., ukoliko su se već upisali u višu godinu/završili obrazovanje, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Za sve nejasnoće možete nazvati na broj: 032/456-545.