31. kolovoza 2022. godine završava prijevoz izletnika na Vukovarsku adu u organizaciji Grada Vukovara.

Mole se svi izletnici koji su postavili šatore (i drugu imovinu) na otoku da ih sukladno Pravilima korištenja javnog vodnog dobra vukovarske Male ade od 26. svibnja 2022., po završetku kupališne sezone, a najkasnije do 30.9.2022. uklone, kako bi se Vukovarska ada vratila u prvobitno stanje sukladno i uvjetima korištenja dobivenim od Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma.

I ova godina je pokazala kako je Vukovarska ada u ljetnim danima omiljeno izletište za Vukovarce, ali i za brojne posjetitelje Vukovara. O značaju ove destinacije govori i podatak da je uvrštena u deset najljepših kontinentalnih plaža u RH.