Dana 28. i 29. kolovoza 2015. godine u vremenu od 19,00h do 23,00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršit će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara i mjesta Sotin i Lipovača:
28. kolovoza 2015. – Sotin, Mitnica, Centar i Sajmište
29. kolovoza 2015. – Lipovača, B. Naselje i Lužac
Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.
Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.
Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.
Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari terbaju skloniti košnice.