Obaviještavamo stipendiste Grada Vukovara da su danas, 7. rujna 2015., isplaćene stipendije za rujan.