Program suzbijanja komaraca ( 5. adulticidni tretman sa zemlje ) na području Grada Vukovara dana 22. I 23. rujna 2015. godine.

Temeljem Ugovora klasa: 540-01/15-01/2, Ur.br. 2196/01-02-15-10 od 20. travnja 2015.godine o provodjenju suzbijanja komaraca na području grada Vukovara, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o..

Dana 22. i 23. 09. 2015g u vremenu od 18:00 do 22:00h

obavljati tretiranje komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara I to :
• 22. 09. 2015g. - Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište
• 23. 09. 2015g. - Lipovača, B. naselje, Lužac

Tretman će se obavljati sa zemlje, sa aparatima za toplo zamagljivanje - Swing fog SN 101

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana

1. AMPLAT
- cipermetrin 5%, tetrametrin 2,5% piperonil butoksid 12,5%
- proizvođač I.N.D.I.A Padova
- doza promjene ; 70 – 100ml/ha

2. Otapalo – MINERALNO ULJE,

Obavjestiti:
• Sanitarnu inspekciju
• Zavod za javno zdravstvo grada Vukovara
• Grad Vukovar
• Policija
• Hrvatski Radio Vukovar, Radio Dunav
• Pčelarske udruge ( Cornacum, Milena Gajić, Vukovar 91, Mali pčelar )

Tomislav Šota , dr.vet.med.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.