Uvidom u stanje na terenu i kontrolom voda stajačica,. dokazali smo prisustvo ličinki komaraca, te obavjestili Grad Vukovar. Temeljem suglasnosti Grada Vukovara obavještavamo Vas o provođenju

5. LARVICIDNOG TRETMANU KOMARACA.

Od 24.-25. svibnja 2016.godine u vremenu od 8,30h - 13,30h na. lokalitetima:
• otvorena žarišta komaraca - Vučedol, Petrovačka dola, SRC "Bara", Rijeka Vuka, Staro korito Vuke, Rijeka Dunav , Bobotski kanal, kanali na Lipovači

Larvicidni tretman ćemo izvoditi preparatima :
• Dimilin SC 15- (diflubenzuron 15%) - tekući larvicid
• Dimilin TB2 (diflubenzuron 48%) - larvicid u obliku tableta
- distributer za oba preparata je FLOREL d.o.o. Zagreb
- proizvođač Chemtura Netherland N.V., Amsterdam, Nizozemska

Popis djelatnika koji obavljaju tretman komaraca:
• Dejan Pajkanović, sanit.ing.- , kontakt osoba - tel . 099/2160-622
• Sanja Stepanović