Sukladno točki 7. stavak 1. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2023. godinu (KLASA: 302-01/23-03/2, URBROJ: 2196-1-02-23-1 od 26. lipnja 2023. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2023. godinu, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2023. godinu.

ODLUKA