Dana 5. listopada 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovar održana je 6. sjednica Partnerskog i Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Vukovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Kristina Bilić upoznala je članove Partnerskog i Koordinacijskog vijeća o izrađenom konačnom nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.-2027. i konačnom nacrtu Akcijskog plana. Također je predstavila Listu strateških projekata za Sporazum o provedbi i obrazloženje integriranog pristupa rješavanju (razvojnih) potreba urbanog područja i projekte koji su namijenjeni za provedbu putem otvorenih poziva.
Ova je strategija akt strateškog planiranja kojim se planira razvoj urbanog područja, a njeno donošenje predstavlja preduvjet za korištenje sredstava ITU mehanizma u urbanom području za financijsko razdoblje 2021.-2027.
Članovi Partnerskog vijeća i Koordinacijskog vijeća jednoglasno su usvojili Strategiju. Također, predstavljene su i daljnje aktivnosti u procesu ITU mehanizma, u tijeku je postupak ustrojstva i uspostava PTOO odijela (posredničko tijelo za odabir operacija) i nakon toga slijedi izrada i potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma.