Dovršena je sanacija prometnica u ulicama Dr. Antuna Bauera-Paje i Županijska. Riječ je o ulicama u samome središtu Vukovara kojima svakodnevno prometuje velik broj vozila te su bile u lošem stanju kako zbog gustog prometa tako i zbog ratnih zbivanja.

U Županijskoj ulici tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., u suradnji tvrtkom Cestorad d.d. iz Vinkovaca, izvršila je uređenje ceste s kompletno novim zatvorenim sustavom cestovne odvodnje, novom kolničkom konstrukcijom na način postavljanja granitnih cestovnih rubnjaka, uređenjem temeljnog tla, izradom nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala te nosivim i habajućim slojevima asfalta. U završnoj fazi rekonstrukcija prometnice postavljena je nova vertikalna i označena nova horizontalna signalizacija te su postavljeni led treptači na pješački prijelazima radi povećanja sigurnosti pješaka. Ukupna dužina prometnice je 990 m, a  vrijednost izvedenih radova iznosi 7.461.456,78 kuna.

„Županijska ulica i inače je reprezentativna ulica u našem gradu jer se u njoj nalaze sve važnije državne, županijske i gradske institucije, a sada je dobila i modernu svjetlosnu signalizaciju koja do posebnog izražaja dolazi u noćnim satima,“ rekao je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava.

U Ulici dr. Antuna Bauera tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., u suradnji tvrtkom Cestorad d.d. iz Vinkovaca, izvršila je uređenje ceste s kompletno novim zatvorenim sustavom cestovne odvodnje, novom kolničkom konstrukcijom na način postavljanja granitnih cestovnih rubnjaka, uređenjem temeljnog tla, izradom nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala te nosivim i habajućim slojevima asfalta. Isto tako sanirane su pješačke površine na način postavljanja betonskog opločenja. U završnoj fazi rekonstrukcija prometnice postavljena je nova vertikalna i označena nova horizontalna signalizacija. Ukupna dužina prometnice je 150 m, a vrijednost izvedenih radova iznosi 1.434.668,01 kuna.