„Državna cesta D2 prolazi kroz grad Vukovar i predstavlja jednu od glavnih gradskih prometnica. Izgradnjom novog nadvožnjaka i kružnog toka omogućeno je prometovanje u četiri prometna traka za razliku od razdoblja prije izgradnje kada se promet odvijao u dva prometna traka. Isto tako omogućeno je nesmetano skretanje teretnih vozila u Luku Vukovar što je u prijašnjem razdoblju bio izuzetno veliki problem te je na siguran način riješen problem pješaka i biciklista na ovome frekventnom raskrižju,“ rekao je gradonačelnik Penava Ističući kako je ovom izgradnjom riješen još jedan dugogodišnji problem, a to je da su sada, po prvi puta u povijesti Vukovara, spojena biciklističkom stazom dva dijela grada - centar i Borovo naselje.

Navedena izgradnja i rekonstrukcija izvedene su  temeljem Ugovora Hrvatskih cesta d.o.o. i tvrtke Strabaga d.o.o., koja je izvela radove na postavljanju nosive konstrukcije novog nadvožnjaka, sanaciju postojećeg te su izvedeni radovi nove kolničke konstrukcije sa zatvorenim sustavom cestovne odvodnje. U završnoj fazi rekonstrukcija prometnice postavljena je nova javna rasvjeta, nova vertikalna i označena horizontalna signalizacija te su postavljene zaštitne ograde za bicikliste i pješake. Ukupna duljina rekonstrukcijom obuhvaćene dionice iznosi cca 515 m prema Gundulićevoj ulici, odnosno cca 490 m prema Županijskoj ulici. Građevina se priključuje na postojeće prometnice i na postojeću kanalizacijsku mrežu te na postojeću javnu rasvjetu prometnih površina. Vrijednost izvedenih radova je 23.457.907,35 kuna.