Postavljena je nova javna rasvjeta u Samostanskoj i Gajevoj ulici koja obuhvaća rasvjetu prometnih površina, ali i dekorativnu rasvjetu pročelja crkve sv. Filipa i Jakova. Stara javna rasvjeta Samostanske i Gajeve ulice bila je izvedena na drvenim stupovima koji su dotrajali, sa neadekvatnim svjetiljkama te nije ispunjavala propisane svjetlotehničke parametre.

Budući da se nova LED rasvjeta nalazi u starom dijelu grada uz crkvu sv. Filipa i Jakova i Franjevački samostan, postavljeni su klasični stupovi i svjetiljke starinskog izgleda kako bi se uklopile u urbani prostor koji osvjetljavaju. Želja nam je postići kvalitetu i standard života koji nude moderne tehnologije u svim aspektima života naših sugrađana, ali zadržati tradicionalne estetske vizure grada.

Duljina izgrađene javne rasvjete je cca 800m. U sklopu izgradnje postavljena je 31 svjetiljka na stupovima javne rasvjete, 7 svjetiljki na pročelja objekata i 18 svjetiljki za dekorativnu rasvjetu pročelja crkve. Ove svjetiljke opremljene su visokoučinkovitim LED svjetlosnim izvorima sa mogućnošću regulacije intenziteta svjetlosnog toka i mijenjanja boje svjetla, a napajanje javne rasvjete izvedeno je podzemnim kabelima.  Vrijednost izvedenih radova je nešto više od 1.300.000 kuna.