Završena je sanacija javne rasvjete u ulicama kralja Zvonimira, Đure Đakovića, Krešimira Ćosića, Bernarda Vukasa, Nikole Perlića i Rudolfa Perešina.  Duljina sanirane rasvjete je 2,5 kilometra. Postojeća javna rasvjeta bila je u jako lošem stanju te su napojni kablovi bili neispravni zbog čega su kvarovi bili učestali. Rasvjetni stupovi bili su dotrajali te su zbog korozije i oštećenja nastalih u ratu bili  narušene mehaničke stabilnosti. Kao takvi predstavljali su potencijalnu opasnost za prolaznike. Zbog navedenoga Grad Vukovar se u navedenim ulicama odlučio na sanaciju javne rasvjete, odnosno zamjenu postojećih dotrajalih elemenata. Zamijenjeni su neispravni elektroenergetski kabelovi, uzemljivač,  91 metalni stup i betonski temelji.

Većina postojećih svjetiljki su u relativno dobrom stanju, zbog čega nisu mijenjane već su samo prebačene na nove stupove. Deset svjetiljki je bilo u lošem stanju te su zamijenjene novim svjetiljkama sa LED svjetlosnim izvorima. Sanacijom javne rasvjete poboljšana je pouzdanost, sigurnost i vizualni izgled javne rasvjete u navedenim ulicama.

Vrijednost izvedenih radova s PDV-om je 951.557,93 kn, a radove je sufinancirao Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.