Grad Vukovar pridružio se akciji „Sat za planet Zemlju“ koju organizira Svjetska organizacija za zaštitu prirode (World Wide Fund for Nature). U subotu je na sat vremena od 20:30 do 21:30 isključena dekorativna rasvjeta pročelja samostana, crkve svetih Filipa i Jakova, javna rasvjeta dijela Samostanske ulice i dekorativna rasvjeta Vukovarskog vodotornja.

Ove godine je „Sat za planet Zemlju“ usmjeren na govor o klimatskim promjenama, čijih smo posljedica sada svjesniji nego ikada prije. Prethodnu godinu su obilježili brojni ekstremni vremenski događaji, poput  porasta temperatura, zagađenosti rijeka i češćih šumskih požara koji su povezani s klimom i imaju izravan utjecaj na čovječanstvo. Gašenjem svjetala simbolično ukazujemo na klimatske probleme koji postoje, a u čijem suzbijanju svatko od nas ima važnu ulogu.