Grad Vukovar uvijek je isticao važnost svakog kutka našega grada,  svakom njegovom dijelu posvećivao je jednaku pažnju, a potrebe i želje naših sugrađana pomno su osluškivane.

Kao jedan od ciljeva bio je i revitalizacija i preobrazba gradske četvrti Borova naselja, a rezultati brojnih projekata pokazuju da se krećemo dobrim smjerom. Trg Dražena Petrovića s Plivalištem Vukovar i sportskom dvoranom sada je središte sportskog života Vukovara, nazire se novo ruho zgrade Radničkog doma, a Perivoj Miše Barne pomladili smo sadnicama mladog drveća. Povećali smo broj novih parkirališnih mjesta, a ulice će uskoro svijetliti novom LED rasvjetom.

Nastavak atraktivnih sadržaja u Borovu naselju čini i nova šetnica uz Dunav u Ulici Jana Bate od Doma tehnike pa sve do kraja Borova naselja. Trenutno su u tijeku radovi na sanaciji nogostupa u Ulici Jana Bate koji će građanima olakšati pristup šetnici. Iznos investicije je 2.150.000,00 kuna.

Šetnica će biti dugačka 985 metara, a u sklopu šetnice projektom je predviđeno pet odmorišta promjera 5 metara na međusobnom razmaku od 120 metara. Pristup na javnu površinu biti će osiguran preko postojećeg kolnog prilaza iz Ulice Jana Bate.

Šetnica će biti opremljena urbanom opremom - betonskim klupama s naslonom, kantama za otpad, a u planu je i sadnja zelenog otoka sa stablom u sredini. Duž cijele šetnice biti će izvedena i moderna javna rasvjeta. Trenutno su u tijeku radovi na sanaciji nogostupa u Ulici Jana Bate koji će građanima olakšati pristup šetnici.