Grad Vukovar nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu na području grada Vukovara. Ovoga puta ulaganja su u gradskoj četvrti Sajmište, u Ulici Eugena Kvaternika u neposrednoj blizini Dječjeg vrtića Vukovar I i zgrade Radio Dunava.

Proširenjem i rekonstrukcijom postojećeg parkirališta kod zgrade Radio Dunava osigurano je 8 novih parkirališnih mjesta, ugrađeni su betonski rubnjaci, uređena je staza uz samo parkiralište te je oko parkinga uređena hortikultura. Radove je izvela gradska tvrtka Komunalac d.o.o., a ukupna vrijednost radova iznosi 112.000,00 kuna bez PDV-a.

Proširenjem i rekonstrukcijom parkirališta ispred centralnog objekta Dječjeg vrtića Vukovar I osigurano je 10 novih parkirališnih mjesta, ugrađeni su betonski rubnjaci, ugrađen mehanički stabilizirani kamen te betonske travnate kocke te je oko parkinga uređena hortikultura. Radove je izvela gradska tvrtka Komunalac d.o.o., a ukupna vrijednost radova iznosi 72.800,00 kuna bez PDV-a.