Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i direktor tvrtke Presoflex Gradnja d.o.o., Ino Galić potpisali su Ugovor o izgradnji Ekonomske škole.

Potpisivanju je nazočila i ravnateljica Ekonomske škole Vukovar Jelena Vinaj te direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić.

Nova Ekonomska škola na dva kata biti će izgrađena na Olajnici te namijenjena optimalnom broju od 480 učenika, sastojati će se od 20 specijaliziranih učionica, 1 učionice opće namjene, praktikuma, kabineta, višenamjenskih prostora, knjižnice, uredskih prostora uz sve potrebne servisne prostorije. Školska sportska dvorana biti će trodijelna, s 3 košarkaška terena, 8 blokova svlačionica s tuševima, malom dvoranom i kabinetima za nastavnike te vanjskim terenima.

Riječ o velikom projektu višestruke koristi kojim će se modernizirati obrazovna infrastruktura, modernizirati nastava te cjelokupno školovanje učenika, a posljedično će se poboljšati kvaliteta života u gradu Vukovaru.

„Započinjemo s realizacijom najvećeg kapitalnog projekta do sada, na kojem Gradska uprava Grada Vukovara radi već dugo vremena. Izgradnja Ekonomske škole dio je Intervencijskog plana grada Vukovara, čije prve naznake sežu još u 2012. godinu, a početkom 2015. godine s Vladom Republike Hrvatske potpisujemo sporazum o njegovoj provedbi.“, rekao je gradonačelnik Penava. „Nova zgrada Ekonomske škole koja će biti smještena u gradskoj četvrti Olajnica, svojom opremljenošću, brojem učionica i ostalih popratnih prostorija i sadržaja, uz gradsku sportsku dvoranu i vanjska igrališta pružiti će najbolje i najkvalitetnije uvjete izvođenja nastave, provođenja aktivnosti i bavljenja sportom.“, zaključuje Penava.

„U pogledu srednjih škola osnovni problem je njihova dislociranost od centra grada, gdje se susrećemo sa situacijom da su sve srednje škole osim Gimnazije Vukovar izmještene na periferne dijelove grada. Ovaj kapitalni projekt pruža nam mogućnost da učenike vratimo u centar grada, a onima koji putuju iz okolnih mjesta u srednje škole u Vukovaru olakšamo i to pitanje. Vjerujem kako ćemo ovaj projekt uspješno privesti kraju na korist svih učenika i građana grada Vukovara.“, zaključuje Penava.

„Značenje i veličina ovog projekta zaista je velika, stoga zahvaljujem timu kojeg predvodi g. Branko Knežević, a koji su do posljednjeg detalja upoznati s projektom, pročelniku UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša g. Draženu Čuligu, Odsjeku za javnu nabavu Grada Vukovara, g. Domagoju Centneru i Tihomiru Kedmenecu te Razvojnoj agenciji Vukovar i svim suradnicima koji svakodnevno predano rade na provedbi Intervencijskog plana grada Vukovara.“, dodaje Penava.

Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig ističe da je rok za izvođenje radova 26 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Ravnateljica Ekonomske škole Vukovar Jelena Vinaj pozdravila je projekt te zahvalila na njegovoj realizaciji, a pojasnila je kako prostori u kojima je danas smještena Ekonomska škola Vukovar ponekad iziskuju dodatne napore, obzirom na broj razrednih odjela i sve aktivnosti koje škola provodi.

Direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić istaknula je da je Razvojna agencija Vukovar uvijek na usluzi kada je u pitanju provođenje projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije te dodala kako je riječ o zaista velikom projektu, na kojemu se intenzivno radi dugo vremena, a čija će realizacija doprinijeti boljitku mladeži i svih građana Vukovara.

Projekt izgradnje Ekonomske škole dio je Intervencijskog plana grada Vukovara, vrijednosti je 95.166.547,16 kuna. Projekt je u iznosu od 46.443.189,73 kuna sufinanciran sredstvima Europske unije putem Intervencijskog plana grada Vukovara, iznos od 37.396.382,05 kuna sufinancira Fond za obnovu i razvoj grada Vukovar dok razliku sredstava snosi Grad Vukovar.