termal

Gradu Vukovaru odobren je još jedan projekt prijavljen na poziv MRRFEU-a iz programa „Energija i klimatske promjene“ koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj (Sporazum između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške).
O projektu kojim će se izgraditi 12 solarnih elektrana u Vukovaru javnost je izvijestio gradonačelnik Ivan Penava rekavši kako Grad Vukovar ovim primjerom nastoji potaknuti i ostale vlasnike zgrada na ugradnju sunčanih elektrana te doprinijeti većoj energetskoj učinkovitosti, smanjenoj ovisnosti o opskrbi energenata te većoj uporabi obnovljivih izvora energije. „Ovaj projekt plod je truda i rada Grada Vukovara u prethodnom razdoblju. Rijedak smo grad koji je ovu priliku za povlačenjem sredstava iskoristio na najbolji mogući način, jer će čak 12 objekata u našem gradu dobiti fotonaponske sustave što je izuzetno bitno u današnjim uvjetima skupe energije.“, rekao je Penava.

Solarne elektrane izgraditi će se na sljedećim lokacijama: Osnovna škola Antuna Bauera, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Osnovna škola Blage Zadre, Osnovna škola Siniše Glavaševića, Osnovna škola Nikole Andrića, Osnovna škola Mitnica, Dječji vrtić – Centralni objekt, Dječji vrtić – Vukovar Novi, Gradska uprava Vukovar, Gradska tržnica Vukovar, Sportska dvorana Borovo Naselje, Plivalište Vukovar.

Zamjenik gradonačelnik Filip Sušac istaknuo je kako je Grad Vukovar uistinu ponosan na ovaj projekt jer je imao spremnu tehničku dokumentacija za izgradnju sunčanih elektrana na 12 objekata u gradu, a za što se ukazala prilika objedinjavanja i prijave kao jedan projekt. „Povrat ove investicije će biti zasigurno u vremenu od godine dana.“, pojasnio je Sušac.

„Možemo se pohvaliti da smo jedini grad u Hrvatskoj koji je po ovom pozivu ministarstva povukao sredstva za 2 projekta – ovaj koji danas predstavljamo i projekt za istraživanje geotermalnih izvora.“, dodao je viši savjetnik za energetsku učinkovitost Grada Vukovara, Branko Knežević te istaknuo i kako je prije prijave na Otvoreni poziv MRRFEU-a Grad Vukovar s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske potpisao i Sporazum o dodjeli usluge pružanja tehničke pomoći u pripremi projekata integriranih sunčanih elektrana kroz EU projekt što je u potpunosti financirano EU sredstvima, a iznos je 125.000 kuna.

Kako nadalje pojašnjava Knežević na primjeru sunčane elektrane koja će biti instalirana na objektu Plivališta Vukovar, a koja među 12 solarnih elektrana ima najveću snagu od 350 kW, Grad Vukovar ostvariti će značajne uštede.

„Plivalište Vukovar sa starim cijenama ima godišnju potrošnju električne energije od skoro milijun kuna, a s novim cijena poslije 1.srpnja, planirana potrošnja je od 2,2 do 2,5 milijuna kuna. Kad postavimo solarnu elektranu na Plivalište Vukovar, Grad Vukovar će po starim cijenama uštedjeti oko 200.000 kuna električne energije, a s novim cijenama i pola milijuna kuna. Isplativost projekta samo za vukovarske bazene je manje od jedne godine.“, objašnjava Knežević te dodaje kako je vijek trajanja solarnih elektrana od 20 do 25 godina, a ušteda njihova postavljanja na bazenima za to razdoblje je čak 10 milijuna kuna.

Ukupna snaga svih elektrana iznosi 801,90 kW. Projekt se provodi u suradnji s norveškim partnerom – Energy Farm International Foundation, a rok provedbe projekta je 2 godine.

Svrha projekta SunNyVuk je promovirati uporabu OIE te doprinijeti transformaciji grada ka „carbon neutral“ gradu kroz smanjenje emisija ugljika i korištenje OIE od strane gradskih ustanova odnosno kroz realizaciju konkretnih općih ciljeva projekta, a koji su poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada te povećana proizvodnja iz OIE na području Grada Vukovara.

Ukupna vrijednost projekta „Sunce nad Vukovarom“ iznosi 774.968,55 eura, odnosno 5.839.000,54 kuna. Stopa financiranja Projekta putem bespovratnih sredstava iznosi 85 %, odnosno 658.723,27 eura (4.963.150,48 kuna). Razdoblje provedbe projekta: 06.05.2022. – 26.04.2024.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu | www.eeagrants.hr

footer termal