Od mjeseca lipnja svim korisnicima javne usluge sakupljanja otpada Grad Vukovar zajedno s gradskom tvrtkom Komunalac d.o.o. dijeli besplatne spremnike za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona.

Danas se podjela obavlja u gradskoj četvrti Mitnica, a u njoj su sudjelovali gradonačelnik Ivan Penava i zamjenik Filip Sušac.

Kako navodi gradonačelnik Penava, Grad Vukovar kontinuirano provodi projekte u svrhu uspostave kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom. „Nastavljamo s procesom koji smo započeli godinama ranije te u suradnji s gradskom tvrtkom Komunalac i uz bespovratna sredstva koja osiguravamo putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost omogućujemo našim sugrađanima besplatne spremnike za razvrstavanje otpada. Spremnike su već dobili i građani prigradskog naselja Sotin te se podjela nastavlja u ostalim dijelovima grada. Na ovaj način, kroz vođenje brige o razvrstavanju otpada doprinosimo boljem i zdravijem Vukovaru, ali i cijelom našem planetu.“, rekao je Penava.

Vrijednost projekta iznosi 1.317.418,75 kn od čega je 85% financirano bespovratnim EU sredstvima, a ostatak je osigurao Grad Vukovar.

Spremnici su zelene boje s narančastim poklopcem i koristit će se za prikupljanje otpadnog papira i kartona na kućnom pragu i javnim površinama.

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupno je nabavljeno 6300 kanti od 120 l, 30 kanti od 240 l i 50 kontejnera od 1100 l.

Cilj projekta je povećanje odvojenog prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada i smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obvezama propisanim Zakonom o gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom RH.

Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac dodao je kako Grad Vukovar u perspektivi planira prijaviti i projekt kojim će se nastojati povući bespovratna sredstva za nabavku spremnika za biootpad.