Grad Vukovar je s velikom radošću dočekao vijest kako će u utorak, 28. lipnja 2022. godine biti potpisan ugovor o izvođenju radova regulacije desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1331.

Radi se o projektu  za koji su Hrvatske vode kao nositelj investicije i Grad Vukovar kao partner na projektu još 2018. godine izradili projektnu dokumentaciju, a cjelokupan projekt ukupne vrijednosti 297 milijuna kuna podijeljen je u tri faze:

dionica A - potez od ušća rijeke Vuke do vodotornja,

dionica B – potez od vodotornja do UPOV-a,

dionica C – potez uz UPOV

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji lukobrana u sklopu dionice B, ukupne vrijednosti 47 milijuna kuna, sutra će u ime Hrvatskih voda potpisati direktor Zoran Đuroković, kojem ovim putem zahvaljujemo što je prepoznao važnost ovoga, ali i brojnih drugih projekata koji su Hrvatske vode realizirale na području Vukovara.

Također u ime Grada Vukovara zahvaljujemo gospodinu Miletu Kuncu, voditelju službe zaštite od štetnog djelovanja voda i našem Vukovarcu koji je od samih početaka ovog projekta bio aktivno uključen u razradu projekta i izradu dokumentacije, a vjerujemo da je njegov nesebičan trud i doprinos uvelike pomogao da bi projekt napokon došao u fazu realizacije.

Podsjećamo da je još 2016. godine na sjednici Vlade održanoj u Vukovaru donesena odluka o izradi Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture grada Vukovara te je na prijedlog Grada Vukovara spomenuti projekt uvršten u taj Program, koji je naposljetku donesen tek 2018. godine.

Vjerujemo kako će uvažavajući važnost Dunava i Grada Vukovara kao najveće riječne luke u Hrvatskoj, Hrvatske vode nastaviti investirati na području našega grada, posebice uzimajući u obzir gospodarski i turistički potencijal Vukovara, koji možemo zahvaliti svom položaju na Dunavu - najvažnijoj riječnoj prometnici Europe.