Uoči Međunarodnog dana Dunava generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u Vukovaru je potpisao Ugovor o izvođenju radova regulacije desne obale rijeke Dunav od ušća rijeke Vuke u dužini od 1333 rkm do 1311 rkm vrijednog 47,25 milijuna kuna.

Svečanosti je u ime Grada Vukovara nazočio zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac koji je ovom prigodom istaknuo kako će realizacijom ovog projekta centar grada biti veći za novih 10 hektara pogodnih za izgradnju novih sadržaja, a Vukovar kao najveća riječna luka izvući će dodatni potencijal iz rijeke Dunav.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je kako će se ovim projektom Vukovar dodatno usmjeriti prema Dunavu. „Zaštititi ćemo izgrađeno pristanište, omogućiti ispravak nepovoljne regulacijske linije na ovom području te će sigurnost plovidbe biti podignuta na veću razinu. Daljnjom gradnjom omogućiti će se dodatan prostor za privez bijele flote, a lukobran će se s kopnenim dijelom Vukovara povezati novim teritorijem veličine 10 hektara, a biti će izgrađena i šetnica s biciklističkom stazom i mjestima za odmor i uživanje Vukovarki i Vukovaraca“, zaključio je Đuroković.

Radovi trebaju započeti nakon 15. kolovoza te će ih izvoditi zajednica izvođača Hidrogradnja Osijek, Osijek Koteks i Sokol d.o.o. iz Vinkovaca.

Također, kako bi naše najmlađe sugrađane educirali i podigli im svijest o potrebi zaštite i očuvanja voda, vukovarskim osnovnim školama uručeno je sedam istraživačko-edukativnih kompleta „Mali čuvari voda“ koji se sastoje od Priručnika o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola i pokretnog laboratorija za ispitivanje vode.