Obavještavamo građane, korisnike javnog gradskog prijevoza, kako od 01. srpnja 2022. godine komunalni linijski prijevoz putnika na području grada Vukovara na temelju Ugovora o koncesiji obavlja Čazmatrans Vukovar d.o.o. po cijeni karte u jednom smjeru od 5,00 kuna.

Grad Vukovar izražava zadovoljstvo što smo putem postupka za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara, u vrijeme krize uspjeli dodatno sniziti cijenu gradskog linijskog prijevoza.

Vukovarski umirovljenici starosti 65 godina i više, i dalje ostvaruju pravo na sufinancirani gradski prijevoz od strane Grada Vukovara pod istim uvjetima, a mjesečne pokazne karte koje je za mjesec srpanj ovjerio dosadašnji koncesionar Slavonija bus d.o.o. vrijedit će tijekom srpnja za prijevoz autobusima tvrtke Čazmatrans Vukovar d.o.o.

Mjesečne pokazne karate za umirovljenike starosti 65 godina i više, od kolovoza će izdavati Čazmatrans Vukovar d.o.o. u prostorijama Autobusnog kolodvora u Vukovaru i to od 20. u mjesecu za idući mjesec.